Zielona Góra – miasto przepysznych win, aromatycznego miodu i magicznych lasów – Зелена Гура – город вкусных вин, ароматного меда и волшебных лесов

Zielona Góra – miasto przepysznych win, aromatycznego miodu i magicznych lasów – Зелена Гура – город вкусных вин, ароматного меда и волшебных лесов

Dla wszystkich naszych przyjezdnych mówiących w języku rosyjskim zapraszamy na wpis Tori o Zielonej Górze, w wersji polskiej, jak i rosyjskiej:

Dziś chcę Cię zaprosić na krótki spacer po mieście, które skradło moje serce i stało się moim domem.. Spacer po bajecznej i przytulnej Zielonej Górze.
Zacznijmy od Starego Rynku, bo tu zaczyna się historia Grünberga, taką nazwę miało wtedy miasto, leżące na ziemiach niemieckich i było terytorium Niemiec do końca II wojny światowej.

Сегодня я хочу пригласить вас на небольшую прогулку по городу, который украл моё сердце и стал моим домом, по сказочной и уютной Зелёной Гуре.. Начнём с главной площади, потому что именно здесь начинается история Грюнберга, именно так назывался этот город, будучи основан на немецких землях и был территорией Германии до окончания второй мировой войны.

Stary Rynek, tu wznosi się ratusz, która ma już siedem wieków!  Oczywiście w niespokojnych czasach średniowiecza i wojen, ratuszowi udało się spłonąć i odbudować się cztery razy, i za każdym razem,  stawała się wyższa i szersza, ale nie większa niż 54 metry, to była wysokość wieży ratusza, na której w 1666 r. umieszczono zegar, który zachwyca nas i  dzisiaj.
Codziennie o godzinie 12.00 zegar miejski wybija południe, dobrze karmione gołębie leniwie przyjeżdżają z całego miasta na codzienny obiad  ️ ️ i wszystko jest wypełnione niezwykłą, bajeczną atmosferą …

Старый Рынок (Stary Rynek), именно здесь возвышается городская ратуша, которой уже насчитывается семь веков! Разумеется, что за смутные времена средневековья и войн, ратуша успела четыре раза сгореть и перестроиться, и каждый раз становилась всё выше и шире, но не более 54 метров, именно такая высота башни ратуши, на которой в 1666 году разместили часы, которые радуют нас и сегодня.
Ровно в 12.00 городские часы отбивают полдень, со всего города лениво слетаются упитанные голуби на ежедневный обед и все наполняется какой-то необычной, сказочной атмосферой.

Ratusz, jeden z pierwszych budynków Grünberga, był siedzibą burmistrza i jego doradców, wszystkie ważne dokumenty miasta były przechowywane tutaj, ponadto w ratuszu znajdowało się więzienie.  Wszystkie ważne wydarzenia w mieście odbywały się w ratuszu: sąd, wesela, uroczysty przyjęcia, a nawet egzekucje.
A w piwnicach przechowywane było główne złoto miasta – WINO 🙂
Dlatego teraz piwnica ratusza pokryta jest wstrząsoodpornym szkłem i można ją oglądać z ulicy, a nawet przejść po niej.

Ратуша, одно из первых сооружений Грюнберга, здесь восседал бургомистр и его советники, хранились все важные документы города и содержалась тюрьма. В ратуше происходили все важные события города: суд, свадьбы, торжественные приёмы и даже казни. А в подвалах хранилась главная ценность города – ВИНО 🙂
Поэтому сейчас погреб ратуши города накрыт ударопрочным стеклом, и его можно рассмотреть с улицы и даже пройтись над ним.

Конечно же, ратуша была не единственной постройкой старого города, хотя бы потому, что бургомистру кто-то должен был платить налоги, кого-то нужно было содержать в тюрьме, да и кто-то, в конце концов, должен был делать вино.

Oczywiście ratusz nie był jedynym budynkiem na starym mieście, choćby dlatego, że ktoś musiał płacić podatki burmistrzowi, ktoś musiał być uwięziony, a przecież ktoś musiał robić wino. Dlatego od ratusza zaczynają się cztery ulice, które do dziś zachowują swój pierwotny wygląd, ciągnące się wzdłuż nich kolorowe domy z ogrzewaniem piecowym.  Aktywny handel od dawna prowadzony jest na każdej z ulic, a każda z ulic ma własne towary.  Rozpoczynając od ratusza rynek mięsny, rynek mąki, bielizny i zbóż.

Поэтому от ратуши начинаются четыре улочки, которые и по сей день сохраняют свой первоначальный вид с растянувшимися вдоль них разноцветными домами с печным отоплением. На каждой из улочек издавна велась активная торговля, причем на каждой улочке был свой товар. Так, начиная от ратуши, вдоль тянутся мясной рынок, мучной, льняной, зерновой. Позже добавился глиняный и деревянный.

Будучи расположенным на востоке немецких земель, Грюнберг тоже немного пр

Później dodano rynek glinę i rynek drewna.
Grünberg, znajdujący się na wschodzie niemieckich ziemi, poczuł także trochę ducha średniowiecza, a nawet oczyścił kilka dusz kobiet odpowiedzialnych za czary.  Historia pisze, że rytuał palenia czarownic odbywał się na dużym placu, na którym później zbudowano łaźnię miejską.
Ale nawet pomimo nieprzyjaznego stosunku do czarodzieja, miasto było uważane za gościnne miasto handlowe, słynne z wina, wełny i miodu!

очувствовал на себе дух средневековья, и даже успел очистить несколько женских душ, повинных в колдовстве. История пишет, что ритуал сожжения ведьм проводился на деревянной площади, там, где позже была выстроена городская баня.
Но даже несмотря на недоброжелательное отношение к колдуньям, город считался гостеприимным торговым городком, славящимся своим вином, шерстью и мёдом!

Historia Zielonej Góry mówi, że wino tego miasta, wyróżnia się wyjątkowym smakiem.
Chodzi o winogrona uprawiane w lokalnych winnicach.  Ze względu na szczególny klimat winogrono Zielonej Góry, ma szczególny smak i nadaje jego winu.

История Зеленой Гуры гласит, что зеленогурское вино отличается своим исключительным вкусом. Все дело в винограде, взрощенном на местных виноградниках. Всилу особого климата, зеленогурский виноград имеет своеобразный вкус и передает его вину.

Może rzeczywiście wino było wyjątkowe, a może zmęczeni podróżnicy zatrzymujący się na szlaku handlowym Wrocław-Szczecin poczuli wyjątkowy smak. Wino, podobnie jak jego patron Bachus, są uważane za główną dumę miasta. Dlatego w mieście na środku deptaka stoi teraz duży Bachus i na każdym kroku pojawiają się  małe Bachusiki, które rosną jak grzyby po deszczu. I gdy we Wrocławiu królują różne krasnale, siedzą przy drzwiach kościoła lub śpiewają przy fontannie, to w Zielonej Górze postacie bachusików są widoczne wszędzie z wieńcem z liści winogron na głowach, z zadowoloną twarzą i nagim grubym brzuszydłem, z kamerą i grubą świnką. Wiele rzeczy wskazuje na to, że warto wybrać się na spacer po Zielonej Górze i zobaczyć każdego z nich na własne oczy!

Может быть, действительно, вино было особым, а может, неповторимый вкус чувствовали усталые путники, останавливающиеся на торговом пути Вроцлав-Щецин. Но вино, как и его покровитель Бахус, считаются основной гордостью города. Именно поэтому в городе сейчас как грибы после дождя выростают большие Бахусы и маленькие Бахусики. И если во Вроцлаве мило встречаются разнообразные гномики, сидящие в дверях костела или поющие возле фонтана, то в Зеленой Гуре повсюду заметны фигуры с венком из виноградных листьев на голове, с довольным лицом и голым толстым пузом, с фотоаппаратом и с толстым поросенком, их так много, что я предлагаю вам прогуляться по Зелёной Гуре и своими глазами увидеть каждого из них!

Miasto zachowało swój gościnny charakter, a centralny plac miasta starannie zachowuje swoją twarz, okresowo tynkując go i malując domy w różnych kolorach. Idąc wzdłuż centrum, zawsze czuję atmosferę starego zakątka Europy, który późną jesienią potęguje zapach roztopionych kominków. Wraz z pierwszą zimną miasto jest wdychane przez mgłę i wyjątkowy przytulny zapach, który zwabia do domu, aby cieszyć się jesiennym pachnącym grzańcem w ciepłym towarzystwie …
Ale na początku jesieni, kiedy dusza jeszcze nie pożegnała się z latem i tęskni za hałasem i zabawą,  co roku na głównym placu odbywa się główne wydarzenie miasta – Winobranie  Jest to święto, które tradycyjnie odbywa się w Zielonej Górze od odległego czasu, kiedy pierwsze rodziny Zielonej Góry zaczęły świętować zbiory winogrona. I już od 150 lat Winobranie jest oficjalnym świętem miasta.

Город сохранил свой гостеприимный нрав, и центральная площадь города бережно хранит свое лицо, периодически его подштукатуривая, и выкрашивая домики в разные цвета. И, прогуливаясь по центру, я всегда чувствую атмосферу старого уголочка Европы, который поздней осенью усиливается запахом растопленных каминов. С первыми холодами город затягивается дымкой и неповторимым уютнейшим запахом, который так и заманивает скорее домой, чтобы в теплой компании насладиться осенним ароматным глинтвейном…
Но в начале осени, когда душа еще не попрощалась с летом и жаждет шума и веселья, на главной площади ежегодно происходит главное событие города — Винобрание. Это праздник, который традиционно проводится в Зеленой Гуре с того далекого времени, когда первые семьи Зеленой Гуры начали праздновать сбор урожая винограда. И уже как 150 лет, Винобрание является официальным городским праздником.

Winobranie to wydarzenie, które warto odwiedzić: są to rzeki pijanego piwa i wina, kilogramy zjedzonych kanapek ze smalcem i sprzedane kilometry kiełbasy.

Винобрание — это событие, которое стоит посетить: это реки выпитого пива и вина, килограммы съеденных бутербродов со смальцем и километры проданной колбасы.

Cały Stary Rynek wyłożony jest straganami przeplatanymi mimami, muzykami i ławkami, zatłoczonymi przez odwiedzających targi.  Winobranie trwa dokładnie tydzień, a przez cały ten czas tradycyjnie w ciągu dnia, odbywają się spektakle teatralne,i to jest niesamowite, a wieczorem występ współczesnych pop i rok gwiazd  oraz dyskoteka!

Весь Старый Рынок заставлен торговыми палатками вперемежку с мимами, музыкантами и скамейками, забитыми до отвала посетителями ярмарки. Винобрание длится ровно неделю, и в течении всего этого времени днем традиционно проводятся театральные выступления, поражающие своей масштабностью, а вечеромвыступление звёзд современной эстрады и дискотеки!

Zielena Góra starannie zachowuje swoje starożytne tradycje, a jednocześnie stara się, aby nie umknęła jej nowoczesna europejska twarz. Dlatego niedaleko od centralnego placu, w najwyższym punkcie miasta, na Winnem Wzgórze, wzniesiono Palmiarnię, która oferuje urzekającą panoramę z widokiem na całe miasto

Зелена Гура бережно хранит свои древние традиции, и при этом из всех сил старается не упустить своего современного европейского лица. Поэтому недалеко от центральной площади, на самой высокой точке города, Винном Взгорье возведена Пальмярня, и с нее открывается завораживающая панорама с видом на весь город .

Palmiarnia to ogromna szklarnia z własnym tropikalnym mikroklimatem,  tutaj można znaleźć najbardziej egzotyczne palmy, rośliny i wiele kwiatów, akwarium z pięknymi rybami, wodospady i strumienie, a także bardzo klimatyczną restaurację z niesamowitą kuchnią i piękną muzyką!

Пальмярня, это огромная оранжерея, со своим тропическим микроклиматом и здесь собраны самые экзотические пальмы,  растения и множество цветов, аквариумы с красивыми рыбами, водопады и ручейки, а также здесь очень атмосферный ресторан с потрясающей кухней и красивой музыкой!

Pod Palmiarnią znajduje się przytulna i hojna piwnica z winami, w której można skosztować najsmaczniejszych win w mieście.  A po pominięciu kieliszka można jeszcze długo spacerować pięknymi alejkami z bujnymi klombami i jasną zielenią, zrobić zdjęcie w pobliżu słynnego napisu „I (love)Zielona”

Под Пальмярней расположился уютный и щедрый винный погреб, где можно продегустировать самые вкусные вина города.  И пропустив бокальчик, другой, можно долго гулять по красивым аллеям с пышными клумбами и яркой зеленью, сделать фото возле знаменитой надписи „I (love)Zielona”

Można wypić wodę artezyjską z licznych fontann do picia i przywitać się z chłopcem z koniem 🙂

W trosce o mieszkańców i turystów miasto zbudowało ogromne Centrum Rekreacji i Sportu (CRS), tutaj znajduje się park wodny, cały kompleks saun, siłownia, boisko do koszykówki, można spędzić tu cały dzień z przyjemnością i korzyścią dla ciała i duszy!

выпить артезианской воды из многочисленных питьевых фонтанчиков и поздороваться с заезженным и вытертым до блеска, медным мальчиком с конём 🙂

В заботе о жителях города и туристах, город построил огромный центр Отдыха и Спорта (CRS), здесь вам и аквапарк, и целый комплекс саун, тренажёрный зал, баскетбольная площадка, здесь с удовольствием и пользой для души и тела, можно провести целый день!

Możesz długo spacerować po Zielonej Górze, badając ciasne stare ulice, duże nowoczesne aleje, mosty i kolorowe domy.  Wszystko jest tu bardzo wygodne i zwarte, ale nadal Zielona Góra słynie nie tylko z tych elementów, najważniejszą zaletą naszego miasta są niesamowite, hojne i niepowtarzalne lasy !!!

По Зелёной Гуре можно долго ходить, рассматривая тесные старые улочки, большие современные аллеи, мосты, и разноцветные домики. Здесь все очень уютно и компактно расположено, но все таки Зелена Гура славится не только этим, самое главное преимущество нашего города, это невероятные, щедрые и неповторимые леса!!!

  60% terytorium naszego miasta zajmuje las! Zielona Góra – miasto, które utonęło w lesie!

60% территории нашего города занимает лес, Зелена Гура – город, который утонул в лесу!

Dlatego jest takie niesamowite powietrze, zawsze nasycone jasne niebo i w przyjaznym sąsiedztwie z nami żyje duża ilość różnych zwierząt!

Поэтому здесь невероятный воздух,

Tutaj nie zaskoczysz się, kiedy do ciebie  na podwórko przyjdzie jeżyk na kolację ,   cicho spacerujący łoś i daniel oraz rodzina dzików w pobliżu supermarketu.

всегда насыщенное яркое небо и в дружеском соседстве с нами, проживает целая гвардия разнообразных животных!
Здесь никого не удивишь  приходящими к тебе во двор на ужин, ёжиками, спокойно гуляющими лосятами и даниэлями, и семейкой диких кабанчиков возле супермаркета.

Zwierzęta w Zielonej Górze współistnieją z ludźmi na równych prawach.  Wszędzie tutaj są karmniki dla ptaków, domki dla kaczek na jeziorze, hotele dla pszczół i wszędzie na znakach drogowych ” Zwolnij jeże!”

I miód !
Oprócz najsmaczniejszego wina mamy również najlepszy miód !  W końcu pasieki znajdują się pośrodku lasów wokół miasta, co nadaje miodowi wyjątkowy aromat i zapach!

Животные в Зеленой Гуре сосуществуют с людьми на равных правах. Здесь везде сооружены кормушки для птиц, домики для уток на озере, отели для пчёл и повсюду на дороге знаки „Осторожно, ежи!”

И мед!
Кроме самого вкусного вина у нас ещё и самый лучший мед! Ведь пасеки,  расставлены прямо посреди лесов вокруг города,что даёт мёду неповторимый аромат и запах!

A ponieważ miód produkowany jest od dawna w Zielonej  Górze, a winogrona nie są oczywiście jedynym produktem fermentacji, możesz nawet spróbować kupić  jeden z krajowych polskich napojów Miód Pitny, czyli likier miodowy.
Miasto, choć małe, ale bardzo chwalebne, ma swoją długoletnią kulturę, historię, tradycję i bohaterów.  Więc zawsze witaj w naszym przytulnym, gościnnym mieście, aby spróbować lokalnego wina, miodu i cieszyć się świeżym leśnym powietrzem i zebrać kosz niesamowitych grzybów!

А так как мёд в Зеленой Гуре делается давно, и, очевидно, что виноград не единственный продукт брожения, то на ярмарках можно попробовать и даже купить один из национальных польских напитков Miód Pitny, или ликер медовый.
Городок, хоть и небольшой, но довольно славный, со своей давней культурой, историей, своими традициями и героями. Так что всегда милости просим в наш уютный гостеприимный городок отведать местного вина, меда и насладиться свежим лесным воздухом и собрать корзинку невероятных боровиков !

P. S. Wyrażam głęboką wdzięczność za pomoc w napisaniu artykułu, utalentowanej i przyjaznej Irinie Brovko

PS. Выражаю огромную благодарность за помощь и содействие в написании статьи, талантливую и яркую Ирину Бровко

Tori

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Reader Comments

  1. Ja jeszcze nie byłam w Zielonej Górze. Widzę, że muszę tam sie wybrać. Wiele ciekawych miejsc i fajna tradycja.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial