Czy wiesz, że każdy z nas jest magiem?

Czy wiesz, że każdy z nas jest magiem?
Witam wszystkich, mam na imię Tori (Victoriia), mam 36 lat, pochodzę z Ukrainy, m. Dnipro.
Po ślubie postanowiliśmy z mężem zmienić nasze życie i przeprowadziliśmy się do Polski, do przytulnej i pięknej Zielonej Góry, gdzie żyjemy i budujemy naszą przyszłość. Uwielbiam Polskę, uwielbiam także uprawiać sport, chodzę na siłownię trzy razy w tygodniu, ćwiczę siłowo, ćwiczę jogę, lubię rysować i rzeźbić bioceramikę, przygotowywać pyszne dania i wychowywać rozpieszczanego Brytyjczyka Klemensa ❤️?❤️?❤️
Przygotowałam coś dla Was, w wersji polskiej i rosyjskiej. zapraszam:

Wersja polska :

Czy wiesz, że każdy z nas jest magiem?

Każdy z nas może czynić cuda i żyć życiem ze swoich marzeń!

To prawda, osobiście przetestowałem jedną z technik, którą chcę się podzielić!

Technika: „Szklanki Wody”
Bardzo ją lubię dowiedziałam się o niej z książek Vadima Zelanda (https://www.taniaksiazka.pl/autor/vadim-zeland.)
Najlepiej użyć oczyszczonej wody na szungicie, można też zrobić żywą wodę za pomocą aktywatora lub stopić wodę!!!  Można też użyć wody koralowej.  „Upiększamy wodę”, otaczając ją dobrymi słowami!  Na osobnych kartkach białego papieru napisałem miłe, pozytywne słowa: „Zdrowie”, „Bogactwo”, „Wdzięczność”, „Miłość”, przy pomocy tych kawałków papieru „twarzą” do wody, wykleiłem pojemnik, w którym podałem wodę.  Te słowa, a zwłaszcza: „Miłość i Wdzięczność”, oczyszczają naszą wodę silniej niż inne, tworzą wibrację miłości, dobroci, a pod mikroskopem możesz zbadać kryształy o niezwykle rzadkim pięknie!Możecie przeczytać więcej na ten temat w książce „Przesłanie wody. Badania dr Masaru Emoto”

Następnie bierzemy kartkę, na której piszemy o naszych myślach i pragnieniach, w taki sposób, jakby już się spełniły, wyobrażajcie sobie to wszystko, odczuwając wdzięczność!  Kładziemy szklankę wody na tę ulotkę, ściskając kartkę, ale nie dotykając szklanki i wizualizujemy swoje pragnienia, dziękując za to, ze się spełniły, twoja energia idzie do wody, pij ją i idź spać;) rano robimy to samo!  Wkrótce ten nawyk przejdzie do codziennego życia.
Zobaczycie, jak potężna jest ta technika!  Wyniki wielu zaskoczą, niektóre będą szokujące, a dla niektórych zmiany na początku mogą być ledwo zauważalne, ale na pewno będą.  Dzięki tej metodzie możesz łatwo pozbyć się złych nawyków i zdobyć to, czego chcesz, przyciągnąć sukces i chwałę, zdrowie, partnera i wiele …
Ten rytuał ma głębokie znaczenie.  Działajcie drodzy przyjaciele!

Jak zrobić stopioną wodę?

Wybieramy pojemnik, który można zmieścić w zamrażarce, wcześniej możecie  wykleić go dobrymi słowami, napełnijcie pojemnik wodą, najlepiej źródlaną, która nie została poddana żadnej obróbce i wystawić go zamrażarki. Na początek można umieścić pojemnik na tekturze w celu izolacji termicznej dna. Następnie uchwyćcie wchodzenie wody w czysty lód!  Opróżnij wodę i pozostaw lód do stopienia się w temperaturze pokojowej.  Przydatne właściwości stopionej wody utrzymują się przez 7-8 godzin.  Bardzo przydatne jest przyjmowanie takiej wody na pusty żołądek, mycie się, podlewanie roślin i podlewanie zwierząt domowych.

Wersja na języku rosyjskim :

Знали ли вы, что каждый из нас волшебник?

Каждый из нас может творить чудеса и жить жизнью своей мечты! ?

Это правда, я проверила на себе лично и одной из техник, я хочу поделиться с вами!

Мне очень нравится одна из мощнейших техник – „Стакан Воды”, о которой я узнала из книг Вадима Зеланда. Предварительно я настаиваю очищенную воду на шунгите, можно сделать живую воду при помощи активатора или талую воду!!! Также используют коралловую воду. Сейчас я еще решила сделать кристаллы воды красивее, окружила ее добрыми словами! На отдельных кусочках белой бумаги я писала добрые, позитивные слова: „Здоровье”, „Богатство”, „Благодарность”, „Любовь”, этими бумажечками „лицом” к воде я обклеила емкость, в которой у меня настаивается вода. Эти слова, а особенно слова „Любовь и Благодарность”, сильнее остальных очищают нашу воду, создают вибрацию любви, доброты и под микроскопом можно рассмотреть образовавшиеся кристаллы редчайшей красоты!

Более подробно Вы можете почитать об этом в книге „Послание Воды. Исследования доктора Масару Эмото”

Далее берем листочек на котором пишем наши мыслеформы, свои желания как-будто они уже сбылись, мысленно это все представляете, испытывая благодарность! Стакан с водой ставим на этот листочек, обхватывая но не дотрагиваясь к стакану, и пока Вы об этом думаете, визуализируете, благодарите, Ваша энергия переходит к воде, выпиваем ее и идем спать 😉 утром проделываем тоже самое! Вскоре эта привычка войдет в повседевность и Вы увидите на сколько это мощная техника! Результаты многих удивят, некоторых шокируют, а у некоторых перемены в начале могут быть едва заметны, но они обязательно будут. Благодаря этому способу вы с лёгкостью можете освободиться от вредных привычек и приобрести желаемое, привлечь в свою жизнь успех и славу, здоровье, партнёра и многое другое…

В этом ритуале заложен глубокий смысл. Действуйте дорогие друзья!

Как приготовить талую воду

Выбираем удобную емкость, которая сможет поместиться в морозильной камере, предварительно ее можно обклеить добрыми словами, как описывалось выше, наполняете емкость водой, желательно конечно родниковой, колодезной, которая не подвергалась никакой обработке и отправляем в морозильную камеру, предварительно можно емкость поставить на картонку, для теплоизоляции дна. Далее нужно во время заметить половину замерзания воды, таким образом мы и получаем чистый лед! Воду сливаем, а лед оставляем таять в комнатной температуре. Полезные свойства талой воды сохраняются в течении 7-8 часов. Такую воду очень полезно принимать натощак, умываться, поливать растения, поить домашних животных.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Reader Comments

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial